Detoksykacja

Po długotrwałym zażywaniu  alkoholu, narkotyków czy innych środków uzależniających, po ich odstawieniu pacjent wkracza w bardzo nieprzyjemny i niebezpieczny dla niego okres abstynencji. Okres ten  wiąże się z dolegliwościami sfery fizycznej jak i psychicznej 

AA - ruch Anonimowych Alkoholików

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Alkoholizm odwyk

Na nadużywanie alkoholu narażony jest praktycznie każdy, ponieważ dostęp do niego jest łatwy. Trudno określić, gdzie kończy się kontrolowane picie, a zaczyna choroba. Jest to problem, która trwa przez całe życie. Jeśli nie zaczniemy działać, doprowadzi do wyniszczenia organizmu i śmierci. Jednak przez leczenie możemy powstrzymać rozwój choroby i częściowo cofnąć negatywne dla zdrowia skutki, które spowodowała - potrzebna jest jednak terapia odwykowa.

Narkomania odwyk

Osoby o słabej psychice najczęściej wpadają w nawyk już w chwili pierwszego sięgnięcia po narkotyki. To najsilniejszy z nałogów i samodzielne uwolnienie się od niego jest tak prawdopodobne, jak wygrana w lotto. Ale nie musisz walczyć samotnie. Prywatny ośrodek terapii uzależnień Tratwa CZEKA!